Kennisgeving beëindiging e-mailaccount

Ziggo

Van: Ziggo
Aan:************@********
Datum: 03-03-2022 07:43
Onderwerp: Kennisgeving beëindiging e-mailaccount

Bevestig uw wachtwoord ***********

Beste *********@*****,

We hebben een melding van onze back-endserver dat uw e-mail op 25 februari 2022
zou worden beëindigd als u uw wachtwoord niet hebt geverifieerd.

Gebruik de onderstaande link om uw wachtwoord te bevestigen of te verifiëren.

Bevestig / verifieer wachtwoord voor *********@*************

Valse e-mail