Kenmerk 8462DG57

DigiD

Van: Digid
Datum: 10-03-2021 10:57 (GMT+01:00)
Aan: *********@*********
Onderwerp: Kenmerk 8462DG57

Kenmerk 8462DG57

Geachte Heer/mevrouw,

Uit onze recente onderzoek is gebleken dat onze administratie een fout heeft gemaakt. U heeft al een aantal
maanden te veel aan belasting betaald door een fout die wij hebben gemaakt. Deze fout is al inmiddels opgelopen
tot een bedrag van 308,97. Wij willen deze fout zo spoedig mogelijk recht trekken. Om dit bedrag terug te kunnen
vorderen zullen wij u verzoeken om eerst uw bankzaken te verifiëren op ****.****-*******(Link) zodat er geen
verdere miscommunicatie zal ontstaan. En deze transactie goed kan verlopen. Het bedrag zult u binnen 1 tot 3
werkdagen ontvangen na de verificatie.

Mocht het zo zijn dat de bovenstaande knop niet werkt druk dan op deze link:

https://****-**********/********/*************(Link) 

Wij willen u nogmaals onze excuses aanbieden.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

DigiD Helpdesk

Valse e-mail