Je opnieuw identificeren bij Knab

Knab Bank

Van: Knab Servicesdesk
Aan: *************@***************
Datum: 19-06-2021 05:19
Onderwerp: Je opnieuw identificeren bij Knab

Beste Klant,

Je Knab online account zal binnenkort komen te vervallen. Je wordt erop geattendeerd om je
opnieuw te intentificeren bij knab om onnodige schorsing te voorkomen.

Ga naar *****************(link), voor het opnieuw identificeren bij Knab online . Gelieve de
gegeven stappen volgen om je account gebruik (volledig) te herstellen.

Bekijk voor meer informatie de Algemene Voorwaarden van uw knab rekening op onze website.
Hier leest u ook hoe u uw overeenkomst kunt opzeggen mocht u dit willen door deze wijziging.

Indien je nog vragen hebt over de registratie, dan kun je contact opnemen met de afdeling
Veiligheidszaken van *********************************

Met vriendelijke groet,

Knab Servicedesk

Valse e-mail