Let op (1/3): Valse e-mail Eneco Sinds 17:02 | 26 sep 2022

Je opnieuw identificeren bij Knab

Knab Bank

Van: Knab Servicedesk
Aan: *****************@************
Datum: 18-06-2021 17:09
Onderwerp: Je opnieuw identificeren bij Knab

Je opnieuw identificeren bij Knab

Beste de ******,

Je Knab online account zal binnenkort komen te vervallen. Je wordt erop geattendeerd om je
opnieuw te intentificeren bij knab om onnodige schorsing te voorkomen.

Ga naar ************(link), voor het opnieuw identificeren bij Knab online . Gelieve de
gegeven stappen volgen om je account gebruik (volledig) te herstellen.

Bekijk voor meer informatie de Algemene Voorwaarden van uw knab rekening op onze website.
Hier leest u ook hoe u uw overeenkomst kunt opzeggen mocht u dit willen door deze wijziging.

Indien je nog vragen hebt over de registratie, dan kun je contact opnemen met de afdeling
Veiligheidszaken van ******************************

Met vriendelijke groet,

Knab Servicedesk

Valse e-mail