Je opnieuw identificeren bij Knab

Knab Bank

Van: Knab Servicedesk
Verzonden: 16 Juni 2021 16:59:30
Aan: **************@***************
Onderwerp: Je opnieuw identificeren bij Knab

Beste klant,
Elke klant van Knab moet zich opnieuw identificeren en een aantal
vragen over zijn/haar rekening beantwoorden. Dit is verplicht. Gelukkig
gaat het eenvoudig, veilig en snel via de Knab online omgeving.

Je Knab online account zal binnenkort komen te verlopen. Je wordt erop
geattendeerd om je opnieuw te intentificeren bij knab om onnodige
schorsing te voorkomen.

Ga naar ************(link), voor het opnieuw identificeren
bij Knab online . Gelieve de gegeven stappen volgen om je account
gebruik (volledig) te herstellen

Bekijk voor meer informatie de Algemene Voorwaarden van uw knab
rekening op onze website. Hier leest u ook hoe u uw overeenkomst kunt
opzeggen mocht u dit willen door deze wijziging.

Indien je nog vragen hebt over de registratie, dan kun je contact
opnemen met de afdeling Veiligheidszaken van *****************
****************

Met vriendelijke groet,

Knab Servicedesk

Valse e-mail