Je opnieuw identificeren bij Knab.

Knab Bank

Van: Knab
Verzonden: vrijdag 13 januari 2023 01:29
Aan: ********@*********
Onderwerp: Je opnieuw identificeren bij Knab.

Geachte heer/mevrouw,

Elke klant van Knab moet zich opnieuw identificeren en een
aantal vragen over de actualiteit van uw (contact-
)gegevens. Gelukkig gaat het eenvoudig, veilig en snel via de
Knab online omgeving.

De digitale sleutel van uw Knab online account zal binnenkort
komen te verlopen. Je wordt erop geattendeerd om je opnieuw
te intentificeren bij knab om onnodige schorsing te
voorkomen.

Je opnieuw identificeren bij Knab

Bezoek ****.nl/*********-******** (Link) voor de online identificatie.
Gelieve de gegeven stappen volgen om de procedure te
voltooien.

Bekijk voor meer informatie de Algemene Voorwaarden van uw
knab rekening op onze website (Link). Hier leest u ook hoe u uw
overeenkomst kunt opzeggen mocht u dit willen door deze
wijziging.

Indien je nog vragen hebt over de registratie, dan kun je
contact opnemen
met de afdeling Veiligheidszaken van ***** ***** *****
******** B.V.

Met vriendelijke groet,

Knab Servicedesk

Valse e-mail