Je maandoverzicht van November 2021 is nog onbetaald

Parkmobile

Van: Parkmobile
Verstuurd: Sunday, November 28, 2021 2:59:33 PM
Aan:*********@*********
Onderwerp: Je maandoverzicht van November 2021 is nog onbetaald

Beste klant,

Bedankt dat je parkeert met Parkmobile! We hebben je geparkeerde minuten van afgelopen maand voor je opgeteld.

Hierbij informeren wij u dat uit onze administratie is gebleken dat wij geen volledige betaling hebben ontvangen voor onderstaande factuur/facturen.
Ondanks de herinneringen is er tot op heden nog niet betaald. Je account zal daarom binnenkort worden geblokkeerd vanwege de betalingsachterstand die
u heeft opgelopen. Betaal het zo snel mogelijk om eventuele extra kosten € 52,64 te voorkomen. Let op, indien wij de betaling niet voor 29-11-2021
ontvangen, wordt er een blokkade op uw account geplaatst, tevens zal u een verhoging ontvangen. Bij een derde verhoging, zijn wij genoodzaakt de
vordering over te dragen aan een gerechtsdeurwaarder.

Datum:               01-2021                                                      Klantnummer:       6467182
Factuur              November 2021                                            Factuurnummer:   62807549
omschrijving:
Betaal methode: Automatische Incasso                          Factuurbedrag:        € 8,74
Rekeningnummer: ** *** ** 25
63

PARKEERGELD                                                                    Aantal                                  Bedrag
Parkeeracties Nederland                                                          1                                           € 6,48
Parkeeracties Amsterdam                                                        1                                           € 1,72
Totaal Parkeergeld                                                                                                                 € 8,74

OVERIGE DIENSTVERLENING                                       Aantal                                  Bedrag
Aantal en kosten parkeertransactie                                       2                                          € 0,54
Totaal overige dienstverlening                                                                                            € 0,54

TOTAAL FACTUUR                                                                                                              € 8,74

Betaal eenvoudig, snel en veilig via iDEAL :

****** **talen(Link)

Wanneer wij de betaling niet binnen 14 dagen na ontvangst van deze e-mail hebben ontvangen, dragen we jouw dossier
over aan ons incassobureau.

Met vriendelijke groet,

Parkmobile BV

Valse e-mail