Let op (1/4): Valse e-mail FedEx Sinds 15:55 | 22 mei 2023

Je maandoverzicht van februari 2022 is nog onbetaald

Parkmobile

Van: ParkMobile
Verzonden: Tuesday, April 5, 2022 1:10:22 AM
Aan: ********@**********
Onderwerp: Je maandoverzicht van maart 2022 is nog onbetaald

Beste klant,

Bedankt dat je parkeert met Parkmobile! We hebben je geparkeerde minuten van afgelopen maand voor je opgeteld.

Hierbij informeren wij u dat uit onze administratie is gebleken dat wij geen volledige betaling hebben ontvangen voor
onderstaande factuur/facturen. Ondanks de herinneringen is er tot op heden nog niet betaald. Je account zal daarom
binnenkort worden geblokkeerd vanwege de betalingsachterstand die u heeft opgelopen. Betaal het zo snel mogelijk om
eventuele extra kosten € 52,64 te voorkomen. Let op, indien wij de betaling niet voor 07-04-2022 ontvangen, wordt
er een blokkade op uw account geplaatst, tevens zal u een verhoging ontvangen. Bij een derde verhoging, zijn wij
genoodzaakt de vordering over te dragen aan een gerechtsdeurwaarder.

Datum:                     28-2023                                  Klantnummer:  64*****
Factuur                    maart 2022                             Factuurnummer: 62******
omschrijving:
Betaal methode:     Automatische Incasso          Factuurbedrag:   € 8,74
Rekeningnummer: **** ***** **** ** 25 89

PARKEERGELD                                                                       Aantal                    Bedrag
Parkeeracties Nederland                                                             1                          € 6,48
Parkeeracties Nederland                                                             1                           € 1,72
Totaal Parkeergeld                                                                                                    € 8,74

OVERIGE DIENSTVERLENING                                           Aantal                    Bedrag
Aantal en kosten parkeertransactie                                           2                           € 0,54
Totaal overige dienstverlening                                                                                 € 0,54

TOTAAL FACTUUR                                                                                                    € 8,74

Betaal eenvoudig, snel en veilig via iDEAL :

Direct ******* (Link)

Wanneer wij de betaling niet binnen 14 dagen na ontvangst van deze e-mail hebben ontvangen, dragen we jouw dossier
over aan ons incassobureau.
Met vriendelijke groet,

Parkmobile

Valse e-mail