Je Knab online account zal binnenkort komen te verlopen.

Knab Bank

Van: “Knab”
Datum: 12 januari 2021 05:10:38 CET
Aan: ***********@**************
Onderwerp: Je Knab online account zal binnenkort komen te verlopen.

Beste klant,
Je Knab online account zal binnenkort komen te verlopen. Je wordt erop
geattendeerd om je online account te valideren om onnodige schorsing te
voorkomen.

Ga naar *************(link) voor het valideren van het gebruik van je Knab online
account. Gelieve de gegeven stappen volgen om je account gebruik (volledig) te
herstellen

Indien je nog vragen hebt over de registratie, dan kun je contact opnemen met
de afdeling Veiligheidszaken van ******************************************.

Met vriendelijke groet,

Knab Servicedesk

Valse e-mail