Je account is (tijdelijk) geblokkeerd

Parkmobile

Van: Parkmobile
Verzonden: maandag 6 december 2021 10:53
Aan: **********@***********
Onderwerp: Je account is (tijdelijk) geblokkeerd

Betalingsherinnering

Beste klant,

Bedankt dat je parkeert met Parkmobile! We hebben jouw betaling niet
kunnen incasseren. Daarom hebben wij je account (tijdelijk)
geblokkeerd tot wij een betaling binnen de door ons gestelde termijn
ontvangen.

Het totaalbedrag van € 4,25 dient binnen 5 dagen betaald te zijn.

Handig
Het factuurnummer: 846*****
Jouw klantnummer : 731****

Klik **** ** ** **talen (Link)

Groet,
Parkmobile

Valse e-mail