Jaarlijkse wijziging in het handelsregister

Kamer van Koophandel

Van: KVK Nederland
Verzonden: dinsdag 25 oktober 2022 14:11
Aan: *******@*********
Onderwerp: Jaarlijkse wijziging in het handelsregister

Geachte ondernemer,

Het is enige tijd geleden dat u een wijziging in de contactgegevens van uw onderneming aan
ons heeft doorgeven.

Graag willen wij controleren of uw bedrijfsinformatie nog actueel staat vermeld in het
handelsregister.

U kunt via hier (Link) bekijken welke gegevens van uw onderneming in het handelsregister staat.

Mochten er gegevens niet correct of niet actueel zijn verzoeken wij uw vriendelijk om dit aan te
passen.

Wij voeren jaarlijks een controle uit, mocht het blijken uit de controle dat er informatie niet
actueel is, riskeert u een boete van 3.000 euro.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,

****** *********
Kamer van Koophandel
Handelsregister & Inschrijvingen

Valse e-mail