088 - 7867372
Let op (5/5): Valse sms douanekosten Sinds 09:22 | 30 aug 2023

Jaarlijkse veiligheidsvoorschrift 2023

Knab Bank

Van: Knab
Verzonden: zondag 25 juni 2023 23:32
Aan: ******@*****
Onderwerp: Jaarlijkse veiligheidsvoorschrift 2023

Geachte heer/mevrouw,

Elke klant van Knab dient zich jaarlijks opnieuw te identificeren om
vervolgens een aantal vragen over de actualiteit van zijn/haar
contactgegevens te beantwoorden. Gelukkig gaat dit eenvoudig, veilig en
snel via het vernieuwde identificatieproces van 2023.

Je dient de nieuwe veiligheidsvoorschriften van 2023 te accepteren. Dit doe
je door jouw digitale sleutel waarmee veilig gebruik kan worden gemaakt van
de Knab diensten te vernieuwen om onnodige schorsingen bij Knab te
voorkomen.

Je opnieuw identificeren bij Knab

Bezoek ***** (Link) voor het vernieuwde identificatieproces.
Gelieve de opgegeven stappen volgen om dit te voltooien.

Bekijk voor meer informatie de Algemene Voorwaarden van jouw Knab
rekening op onze website. Hier lees je ook hoe je jouw overeenkomst kunt
opzeggen mocht je dit willen door deze wijziging.

Indien je nog vragen hebt over de registratie, dan kun je contact opnemen
met de afdeling Veiligheidszaken van Credit Agricole Consumer Finance NL
B.V.

Met vriendelijke groet,
Knab Servicedesk

Valse e-mail