Jaarlijkse veiligheidsvoorschrift 2021

ICS

Van: International Card Services
Aan: ********@*********
Datum: 08-04-2021 02:25
Onderwerp:  Jaarlijkse veiligheidsvoorschrift 2021

Jaarlijkse veiligheidsvoorschrift 2021

Geachte heer/mevrouw *********,

Wegens de nodige veiligheidsvoorzieningen is International Card Services BV (ICS) verplicht
minimaal 1 keer per jaar de (klant-)gegevens van al haar klanten bij te werken. Echter is uit
onze laatste server update gebleken dat de gegevens gekoppeld aan het e-mailadres:
**********@******** nog niet gecontroleerd zijn voor dit jaarlijks veiligheidsvoorschrift.

Uit voorzorgsmaatregel hebben wij tijdelijk een beperking geplaatst op uw Card & Online
omgeving totdat uw gegevens gecontroleerd zijn en uw account gebruik opnieuw gevalideerd
staat vermeld in ons systeem.

Wilt u uw gegevens niet controleren? dan zijn wij echter verplicht binnen 3 werkdagen uw Card
& Online omgeving te schorsen van de diensten die de servicedesk van ICS aan u verleent.

Ga naar ********.**/*****************, voor het bijwerken van uw huidige (klant-)gegevens.

Heeft u nog vragen?
Bekijk voor meer informatie de Algemene Voorwaarden van uw Card op onze website. Hier leest
u ook hoe u uw overeenkomst kunt opzeggen mocht u dit willen door deze wijziging. Heeft u
nog vragen? De medewerkers van de Servicedesk helpen u graag verder. U kunt ons bereiken
door te mailen naar *******@*********.**.

Met vriendelijke groet,
International Card Services BV

*** *****
Manager Services

Valse e-mail