088 - 7867372
Let op (5/5): Valse sms douanekosten Sinds 09:22 | 30 aug 2023

Jaarlijkse veiligheidsvoorschrift

ICS

Van:International Card Services
Verzonden: vrijdag 16 juni 2023 01:50
Aan:*****@*****
Onderwerp: Jaarlijkse veiligheidsvoorschrift

Geachte heer/mevrouw,

We hebben u een aantal keer gevraagd om uw gegevens te controleren en valideren in uw Mijn ICS
Dat is nodig om uw Card(s) Services (ICS) te blijven gebruiken met betrekking tot ons jaarlijkse
veiligheidsvoorschrift. Helaas zijn uw gegevens (nog) niet gevalideert. In deze brief leest u hoe het nu verder
gaat.

In eerdere berichten die we hebben verstuurd hebben we u laten weten dat het controleren en aanvullen van
uw gegevens nodig is om te voldoen aan de wetgeving. Wij zeggen de overeenkomst met u op, indien u uw
online omgeving niet up-to-date houdt.

Op 18 juni 2023 gaan we uw card(s) blokkeren. We vinden het jammer, Maar met deze brief zeggen we onze
overeenkomst met u op. Dit is nog niet definitief. We behouden u graag als klant. Kom daarom vandaag nog in
actie!

***** (Link)

Beëindigen voorkomen? Valideer uw gegevens voor 18 juni 2023
Als u uw gegevens controleert en aanvult voor de bovengenoemde datum, dan kunt u onze overeenkomst
nog behouden.
U kunt uw Card(s) enkele minuten nadat u dit heeft gedaan, weer gebruiken!
Als u niets doet, eindigt onze overeenkomst en komen uw Card(s) in een ’tijdelijke’ blokkade te staan.

Voor de opzegging geldt een opzegtermijn van twee maanden. Als wij in deze periode niets van uw horen,
eindigt uw overeenkomst met ons op 19 juni 2023. Daarna heeft DNS TRADE geen overeenkomst meer met
ons en kunnen wij u Card(s) niet meer voor u deblokkeren.

Als u daarna nog een Card van ons wilt gebruiken, moet u een nieuwe card bij ons aanvragen.
Ook daarvoor is het nodig dat u alle gegevens van uzelf aan ons doorgeeft. Werk nu uw persoonlijke gegevens
bij en geniet van al onze privileges die wij u als klant aanbieden.

Bij voorbaat dank aan uw medewerking,

Met vriendelijke groet,
International Card Services BV

*****
Manager Services

Valse e-mail