Jaarlijkse Overzicht

ICS

Van: ics
Verzonden: woensdag 16 februari 2022 04:20
Aan: ***********@*************
Onderwerp: Jaarlijkse Overzicht

Online identificeren voor bestaande klanten

Geachte heer/mevrouw,

Veiligheid voor u als klant staat bij ICS voorop. Daarbij hoort een veilige
financiële wereld. We willen daarom voorkomen dat onze Cards gebruikt worden
voor financiële criminaliteit. Zoals het witwassen van crimineel geld en de
financiering van terrorisme. Dat doen we op verschillende manieren. Onder
andere door ervoor te zorgen dat we weten wie onze klanten zijn, waar het geld
van onze klanten vandaan komt en waar het naartoe gaat. Dat zijn wij ook
verplicht volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van
terrorisme (Wwft). En zo zorgen we samen met u voor een veiligere
maatschappij.

Jaarlijks voeren wij onderzoek naar het veiligstellen en waarborgen van onze
klanten hun persoons- en contactgegevens. Bij het onderzoek dat we doen
naar onze klanten, vragen en controleren we onder andere het volgende:
-De persoons- en contactgegevens van onze klanten controleren
-De persoons- en contactgegevens van onze klanten bevestigen
-Identificatie – we vragen onze klanten om zich te legitimeren met behulp van
een verificatie en validatiecode die wordt verzonden per e-mail en sms
Wij gaan heel zorgvuldig om met alle klantgegevens die wij ontvangen. Lees in
het Privacy Statement meer over hoe wij omgaan met deze gegevens. Klik op de onderstaande knop om te worden doorverwezen. Vul alles naar behoren in.

Start online identificatie

Ik heb mij al eens geidentificeerd. Waarom moet dit nu nog eens?
Toen u klant bij ons werd, hebben wij u gevraagd om u te identificeren. In het
verleden gebeurde dit vaak door 1 cent over te maken vanaf een
betaalrekening waarvoor u zich al had geïdentificeerd. Toezichthouders
vonden deze manier van identificeren toen nog veilig, maar nu niet meer.
Daarom vragen wij nu al onze klanten om zich opnieuw te identificeren.

Deze keer op een manier die past bij deze tijd en de veiligheid die wij als ICS
aan onze klanten willen bieden. Bovendien vragen wij u nu niet alleen om uw
identificatie.

We vragen u aan het einde van de online identificatie ook om de gegevens die
bij ons bekend zijn te controleren en aan te vullen als dat nodig is. Door deze
actie grondig uit te voeren, kunnen wij al onze gegevens bijwerken en op een
uniforme wijze vastleggen.

Samen met u zorgen we zo voor een veiligere maatschappij.
Bij voorbaat dank aan uw medewerking!

Met vriendelijke groet,
International Card Services

Valse e-mail