088 - 7867372

Jaarlijkse informatiecontrole: Volg stappen

Rabobank

Van: *******@*****
Onderwerp: Jaarlijkse informatiecontrole: Volg stappen
Datum: 28 december 2023
Aan: *****@****

Geachte heer/mevrouw,

Wij nemen contact met u op in verband met de verificatie van uw
bankgegevens. Met het oog op de veiligheid van uw account en ter
voorkoming van ongeautoriseerde toegang, verzoeken wij u vriendelijk om
uw bankgegevens te verifiëren.

De verificatie van uw bankgegevens is een cruciale stap om ervoor te
zorgen dat alle transacties en financiële activiteiten op uw account legitiem
zijn. Dit proces stelt ons tevens in staat om eventuele fouten of
discrepanties op te sporen en te corrigeren.

1. Wij verzoeken u vriendelijk om naar onze omgeving te gaan via: [Link].
2. U dient vervolgens de gevraagde informatie te verstrekken ter
verificatie van uw bankgegevens.
3. Verificatie voltooid.

Wij stellen uw medewerking bij het verifiëren van uw bankgegevens zeer op
prijs. Dank u vriendelijk voor uw tijd en aandacht.

Hoogachtend,

Rabobank

Valse e-mail