Jaarlijkse berekening van uw laatste aangifte

Mijn Overheid

Van: Digid
Aan: ************@***************
Datum: 24-06-2021 15:25
Onderwerp: Jaarlijkse berekening van uw laatste aangifte

MijnOverheid

Belasting teruggave 2020

Geachte heer/mevrouw,

Na de jaarlijkse berekening van uw laatste aangifte
hebben wij vastgesteld dat u in aanmerking komt voor
een terugbetaling.

U ontvangt 1297,50 euro.

Controleer en verifieer uw iban-rekeningnummer om uw
belasting teruggave te ontvangen op de juiste
rekeningnummer. Uw fiscale terugbetaling wordt/kan
alleen op uw bankrekening worden bijgeschreven als
deze op uw naam staat.
Wij vragen u dit verzoek in te vullen voor 24-06-2021. De
aanvraag zal binnen 2 werkdagen worden verwerkt.

***************(link)

Als de bovenstaande link niet werkt kopieer en plak de
link hieronder om uw teruggave te ontvangen

***********************(link)

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben
geinformeerd.

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Valse e-mail