Jaarlijks verlenging van uw Mijn ING App

ING Bank

Van: ING
Verzonden: vrijdag 2 juli 2021 02:08
Aan: undisclosed-recipients:
Onderwerp: Jaarlijks verlenging van uw Mijn ING App

Geachte relatie,

Wij stellen u graag vroegtijdig op de hoogte van wijzigingen die plaats zullen vinden in
Mijn ING of de Mobiel Bankieren App.

Binnenkort vervalt de toegang van een- of meerdere apparaten tot uw Mobiel Bankieren
App. Om te voorkomen dat uw toegang tot de app wordt geweigerd kunt u de app
bijwerken en de toegang voor het apparaat in kwestie verlengen.

U bent verplicht jaarlijks uw apparaat of toestel opnieuw te registreren of het te
verlengen in verband met onze veiligheidsstandaarden omtrent Mijn ING.

Klik hier om direct te verlengen

Met vriendelijke groet,

****************
Directeur Klantenservice

Valse e-mail