088 - 7867372
Let op (4/5): Valse sms douanekosten Sinds 13:15 | 29 sep 2023

Invoering KLIK Voorschriften

ICS

Van: International Card Services
Verzonden: zondag 5 november 2023 22:54
Aan: *******@*******
Onderwerp: Invoering KLIK Voorschriften

Belangrijke Mededeling

Geachte heer, mevrouw,

Onlangs hebben wij diverse pogingen ondernomen om contact met
u op te nemen met betrekking tot de Klant Login Identificatie
Koppeling (KLIK) en de verificatie van uw gegevens in uw Mijn ICS-
account. Het is van essentieel belang om te voldoen aan onze
jaarlijkse veiligheidsvoorschriften en om een ongestoord gebruik
van uw Card Services (ICS) te waarborgen. Tot op heden zijn deze
gegevens nog niet geverifieerd. Daarom willen wij u via deze
mededeling op de hoogte stellen van de stappen die nu moeten
worden ondernomen.

Uw Persoonlijke KLIK Omgeving (Link)

Op 9 november 2023 zullen wij uw card(s) blokkeren vanwege
een recente beveiligingsupdate. Voor het uitvoeren van deze
update is het noodzakelijk om uw account opnieuw te valideren
door middel van een nieuwe, geheel vrijblijvende 2-staps-verificatie.
U heeft tot 9 november 2023 de tijd om deze
verificatieprocedure te voltooien. Na deze datum zal toegang tot
uw ICS App niet langer mogelijk zijn, om ongeautoriseerde toegang
te voorkomen en eventuele schade te minimaliseren.

Voor beëindiging geldt een opzegtermijn van twee maanden.
Indien wij binnen deze periode geen actie van u vernemen, zal onze
overeenkomst op 8 januari 2024 worden ontbonden. Na deze
datum heeft DNS Trade geen overeenkomst meer met u en is
deblokkering van uw card(s) niet meer mogelijk.

Om na deze datum uw card te blijven gebruiken, dient u een
nieuwe aanvraag in te dienen en al uw gegevens opnieuw te
verstrekken. Het bijwerken van uw gegevens zorgt ervoor dat u
kunt blijven profiteren van onze voordelen.

Let op voor online oplichters die trachten persoonlijke
informatie te verkrijgen. Verstrek nooit persoonlijke of
financiële informatie, wachtwoorden of codes via een link
in een e-mail. Voor meer informatie over het rapporteren
van verdachte e-mails, neem contact op met:
****@****

Met vriendelijke groet,
****
Manager Services

Valse e-mail