Introductie: SNS Digipas 2.0.

SNS Bank

Van: SNS Bank
Verzonden: dinsdag 23 november 2021 13:40
Aan: ********@*******
Onderwerp: Introductie: SNS Digipas 2.0.

Geachte heer/mevrouw,

Met ingang van 26 November 2021 gaan we van start met de introductie van de SNS Digipas 2.0.
De Digipas 2.0 is de opvolger van de SNS Digipas die u momenteel bezit. SNS biedt haar klanten
een veiligere virtuele omgeving aan om bankzaken te doen met maximaal gebruiksgemak.

Wij hebben kunnen constateren dat de (contact-)gegevens gekoppeld aan het
emailadres: ***********@*********** nog niet staat aangemeld voor het gebruik van de
Digipas 2.0.

Uw nieuwe Digipas
De SNS Digipas 2.0 maakt gebruik van een ingebouwde camera. Door het scannen van de
opgegeven kleurcode logt u in op internetbankieren en kunt u uw opdrachten ondertekenen.

Direct Aanvragen
Uw huidige Digipas zal per 26 November gedeactiveerd worden. U kunt dan geen gebruik meer
maken van uw huidige Digipas. De SNS Digipas 2.0 is geheel gratis, na 26 Novemberi 2021 zullen
wij €7,95,- in rekening brengen. Dit bedrag wordt automatisch van uw betaalrekening(en)
afgeschreven na de bovengenoemde datum.

Ga naar *******.nl/digi***-recu*******(Link) , voor het kosteloos vervangen van uw huidige Digipas.

Bezorging
Nadat uw aanvraag verzonden is en door een SNS medeweker is goedgekeurd krijgt uw Digipas 2.0
per post toegestuurd. U zult de SNS Digipas 2.0 binnen 3 werkdagen ontvangen.
Wij willen u alvast bedanken voor uw medewerking.
Hoogachtend,
******* ***********
SNS Bank – Internetbankieren

Valse e-mail