088 - 7867372
Let op (1/6): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Internetbeveiligingsinformatie

McAfee

Van: Virusbescherming
Datum: 21 december 2023 om 14:07:49 CET
Aan: ****@****
Onderwerp: Internetbeveiligingsinformatie

Beschermingspartner Mcafee2024

Hallo

Je dekking is voorbij

E-mail: ****@****
Uitdrukking: 2023-11-13 00:00:00

Uw account is tijdelijk opgeschort
vanwege het verlopen van de licentie.
We hebben je meerdere keren
geprobeerd te bereiken, maar je nam
niet op. Probeer de licentie te verlengen
om deze te ontgrendelen. Doe je niets,
dan wordt je account binnen 48 uur
verwijderd.

AUTOMATISCHE VERLENGING INSCHAKELEN (Link)

*Deze bevestigingscode en link verlopen na 24 uur*

Proost
Klantenservice

Valse e-mail