Inhoud direct lezen

Mijn Overheid

Van: Mijn Overheid
Datum: 25 augustus 2021 om 03:10:49 CEST
Aan: ********@********
Onderwerp: Inhoud direct lezen
Antwoord aan:

MijnOverheid inhoud direct lezen!

Geachte heer/mevrouw ********,

Bij een controle omtrent uw aangifte hebben wij kunnen zien dat u
in aanmerking komt voor een belastingteruggave. Er staat een
belangrijk document in uw Berichtenbox van Belastingdienst.

Log onmiddelijk in op ********heid(Link)  om het bericht te bekijken.
Mogelijk moet u naar aanleiding van dit bericht actie ondernemen.

**** ********** bekijken(Link)

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Valse e-mail