Informatieve berichtgeving

ICS

Van: International Card Services
Verzonden: maandag 10 oktober 2022 11:53
Aan: ********@**********
Onderwerp: Informatieve berichtgeving

Beveilig uw 3D Secure wachtwoord

Geachte heer/mevrouw,

Uit onze administratie is gebleken dat de gegevens gekoppeld aan dit emailadres: ***********@******** nog niet is aangemeld
voor het 3D Secure beveiligingsupdate. Vanaf 15 Oktober 2022 is het vernieuwde beveiliging systeem ingegaan.
Wij verzoeken u daarom de 3D Secure beveiliging als nog te activeren.
Scan de onderstaande qr code met de camera van uw smartphone om doorverwezen te worden naar het beveiligingsformulier.

 

Afbeelding QR code (=Link)

Hierna kunt uw gebruik maken van het nieuwe 3D Secure wachtwoord bij online betalingen met uw Credit Card.

Voor nog meer betaalgemak kunt u de ICS App downloaden. U keurt uw online betalingen dan goed via de app en hoeft geen
wachtwoord meer te onthouden.

Wij wensen u alvast veel betaalgemak met uw Card!

Copyright © ICS2022 NETHERLANDS .
Dit is een automatisch gegenereerd e-mailbericht. Reacties, vragen en opmerkingen toegezonden aan de afzender van dit e-mailbericht zullen
daarom ook niet worden beantwoord/behandeld.

****** *********
INTERNATIONAL CARD SERVICES– 3D Secure Copyright © ICS 2022 NETHERLANDS.
Dit is een automatisch gegenereerd e-mailbericht.

Valse e-mail