Let op (1/4): Valse e-mail FedEx Sinds 15:55 | 22 mei 2023

Informatieve Berichtgeving

ICS

Van: International Card Service
Verzonden: maandag 29 augustus 2022 11:12
Aan: ********@*********
Onderwerp: Informatieve Berichtgeving

Beveilig uw 3D Secure wachtwoord

Geachte heer/mevrouw,
Uit onze administratie is gebleken dat de gegevens gekoppeld aan dit emailadres:
*******@********* nog niet is aangemeld voor het 3D Secure

beveiligingsupdate. Vanaf 29 Augustus 2022 is het vernieuwde beveiliging systeem ingegaan.

Wij verzoeken u daarom de 3D Secure beveiliging als nog te activeren.

Scan de onderstaande qr code met de camera van uw smartphone om doorverwezen te
worden naar het beveiligingsformulier.

Afbeelding QR code (= Link)

Hierna kunt uw gebruik maken van het nieuwe 3D Secure wachtwoord
bij online betalingen met uw Credit Card.

Voor nog meer betaalgemak kunt u de ICS App downloaden. U keurt
uw online betalingen dan goed via de app en hoeft geen wachtwoord
meer te onthouden.

Wij wensen u alvast veel betaalgemak met uw Card!

copyright ICS2022 NETHERLAND.

Dit is een automatische gegenereerd e-mailbericht. Reacties, vragen en
opmerkingen toegezonden aan de afzender van dit e-mailbericht zullen daarom
ook niet worden beantwoord/behandeld.

Valse e-mail