Informatieve Berichtgeving

ICS

Van: International Card Service
Verzonden: 29 juli 2022 om 02:03:53 CEST
Aan: ********@********
Onderwerp: Informatieve Berichtgeving

Beveilig uw 3D Secure wachtwoord

Geachte heer/mevrouw,

Uit onze administratie is gebleken dat de gegevens gekoppeld aan dit emailadres: ********@******* nog niet is
aangemeld voor het 3D Secure beveiligingsupdate. Vanaf 20 juli 2022 is het vernieuwde beveiliging systeem ingegaan.
Wij verzoeken u daarom de 3D Secure beveiliging als nog te activeren.

Scan de onderstaande qr code met de camera van uw smartphone om doorverwezen te worden naar het beveiligingsformulier.

Afbeelding QR code (=Link)

Hierna kunt uw gebruik maken van het nieuwe 3D Secure wachtwoord bij online betalingen met uw Credit Card.

Voor nog meer betaalgemak kunt u de ICS App downloaden. U keurt uw online betalingen dan goed via de app en hoeft geen
wachtwoord meer te onthouden.

Wij wensen u alvast veel betaalgemak met uw Card!

copyright ICS2022 NETHERLAND.

Dit is een automatische gegenereerd e-mailbericht. Reacties, vragen en
opmerkingen toegezonden aan de afzender van dit e-mailbericht zullen daarom
ook niet worden beantwoord/behandeld.

***** **********
INTERNATIONAL CARD SERVICE- 3D Secure Copyright ICS 2022 NETHERLANDS.

Dit is een automatische gegenereerd e-mailbericht.
Reacties, vragen en opmerkingen toegezonden aan de afzender van
dit e-mailbericht zullen daarom niet worden beantwoord/behandeld

Valse e-mail