Informatieve Bericht

Mijn Overheid

Van: MijnOverheid
Verzonden: maandag 5 september 2022 21:00
Aan: ********@********
Onderwerp: Informatieve Bericht

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw ,

Er staat een document in uw Berichtenbox van
Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen. Ga
naar MijnOverheid om het bericht te bekijken. Mogelijk moet u
naar aanleiding van dit bericht actie ondernemen. Lees het
daarom op tijd.

Scan de QR met de camera van uw smartphone om
doorverwezen te worden naar MijnOverheid.

Afbeelding QR code (=Link)

Met vriendelijke groet,
M
ijnOverheid

Technisch onderhoud Berichtenbox app
Vanwege technisch onderhoud is het momenteel niet
mogelijk om het bericht via de Berichtenbox direct te
lezen. Bekijk het bericht daarom direct via uw webbrowser.

Valse e-mail