Informatieve Bericht

Mijn Overheid

Van: MijnOverheid
Date: di 18 okt. 2022 om 03:37
Subject: Informatieve Bericht
To: ********@********

Geachte heer/mevrouw ,

Er staat een document in uw Berichtenbox van Belastingsamenwerking
Gemeenten en Waterschappen. Ga naar MijnOverheid om het bericht te
bekijken. Mogelijk moet u naar aanleiding van dit bericht actie ondernemen.
Lees het daarom op tijd.

Ga door naar Inbox (Link)

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Technisch onderhoud Berichtenbox app
Vanwege technisch onderhoud is het
momenteel niet mogelijk om het bericht via de
Berichtenbox direct te lezen. Bekijk het bericht daarom
direct via uw webbrowser.

Valse e-mail