Informatie

Ziggo

Geachte heer/mevrouw,

Onlangs heeft Ziggo geprobeerd het factuurbedrag van € 78,11 van uw
abonnement te incasseren. Helaas is deze incasso geweigerd door de bank met
foutmelding:

[******* ***** – Machtiging is (nog) niet geregisteerd bij de bank van de debiteur]

Door het bedrag niet van uw rekening kon worden afgeschreven verzoeken wij u
te handmatig te betalen.

Door het openstaande bedrag van € 78,11 over te maken naar:
**************************  ***** **.

Opgelet: Het bedrag zal worden verhoogd met een buitengerechtelijke
domiciliëring kosten van € 90,50 indien het niet voor 15 maart 2020 is voldaan.
Wij willen u er ook op attenderen dat bij een achterstallige betaling van uw
abonnement kan worden geblokkeerd.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groeten,

******* *******
Ziggo-Webcare

Valse e-mail