Informatie teruggave: Actie vereist

Mijn Overheid

From: Berichtenbox
Sent: Tuesday, 22 June 2021 01:28
To: ****************
Subject: Informatie teruggave: Actie vereist

Geachte heer/mevrouw,

Er staat een bericht voor u klaar omtrent uw belastingteruggave. U dient naar aanleiding van dit bericht actie te
ondernemen om uw teruggave te kunnen incasseren.
Wij verzoeken u dit bericht zo spoedig mogelijk te lezen.

Open de Berichtenbox

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
MijnOverheid

Valse e-mail