088 - 7867372
Let op (1/6): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Informatie over veranderingen in DigiD-inlogmethoden

DigiD

Van: DigiD
Onderwerp: Informatie over veranderingen in DigiD-inlogmethoden
Datum: 27 december 2023 om 13:54:36 CET
Aan: **************
Antwoord aan: DigiD **************

Geachte heer en/of mevrouw,

Met het naderende nieuwe jaar willen wij u informeren over aankomende veranderingen met betrekking tot het inloggen via DigiD, met specifieke aandacht voor de beveiligingsaspecten.
Vanaf 4 januari 2024 om 09:00 zal het niet langer mogelijk zijn om in te loggen met behulp van sms-verificatie. Het inloggen met sms-verificatie wordt vervangen door het exclusieve gebruik van de DigiD-app. Indien u nog niet in het bezit bent van de DigiD-app, is het van essentieel belang deze te downloaden via de app store van uw mobiele telefoon.
In aanloop naar deze wijzigingen willen wij u vragen om de nauwkeurigheid van uw NAW-gegevens (Naam, Adres, Woonplaats) te controleren in uw DigiD-account. Het is van groot belang dat deze gegevens juist zijn geregistreerd, aangezien onjuist vermelde informatie het risico met zich meebrengt dat u de toegang tot uw DigiD-account verliest. Onze periodieke controles op de juistheid van gegevens vinden plaats om de drie maanden.
Om te verzekeren dat uw NAW-gegevens correct zijn geregistreerd, verzoeken wij u vriendelijk – en met dringendheid – om vóór de aanvang van het nieuwe jaar uw gegevens te controleren. Dit kunt u doen door gebruik te maken van de onderstaande QR-code. Mocht u niet bekend zijn met het proces van het scannen van een QR-code, willen wij u graag een korte uitleg verschaffen:

[QR-code = Link]

1. Open de camera-app op uw mobiele telefoon.
2. Richt de camera op de QR-code. Zorg ervoor dat de volledige code binnen het kader van de camera valt.
3. Uw telefoon zal mogelijk automatisch de QR-code herkennen en een notificatie weergeven en u automatisch naar de DigiD website brengen waar u uw gegevens kunt controleren.
4. Indien de camera-app de code niet automatisch herkent, kunt u een QR-scanner-app downloaden via uw app store. Open vervolgens deze app en scan de QR-code.

Wij vertrouwen erop dat wij u hiermee volledig hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,
******************
DigiD Assistentieteam

Valse e-mail