Informatie over uw zending.

PostNL

Van: PostNL N.v
Verzonden: woensdag 23 februari 2022 03:09
Aan: ********@********
Onderwerp: Informatie over uw zending.

Geachte heer en of mevrouw,

Per deze e-mail willen wij u graag op de hoogte brengen van de actuele
status van
uw zending. Deze hebben wij helaas ingeboekt als retour. Wij zijn wettelijk
verplicht zendingen die niet over de juiste frankeringen beschikken retour
te
sturen.

Uw zending is in dit geval een van dit soort zendingen. Deze zending
beschikt niet
over de juiste frankering. Wij willen u erop attenderen dat retourneren
kosten
met zich mee brengt.

U kunt via **** (Link) uw pakket franqueren . Na het succesvol gefrankeerd te
hebben
zullen wij de track-and-trace per mail naar u toe sturen.

Wij hopen u voldoende te hebben geinformeerd.

Hoogachtend,

PostNL

Valse e-mail