Informatie m.b.t uw inschrijving

Kamer van Koophandel

Van: KVK Nederland
Datum: 20 oktober 2022 om 03:27:08 CEST
Aan: ************@**************
Onderwerp: Informatie m.b.t uw inschrijving

Geachte ondernemer(s),

Het is enige tijd geleden sinds uw inschrijving bij de kamer van koophandel dat
uw bedrijfsgegevens zijn aangepast in het handelsregister.

Om de actualiteit van het handelsregister te kunnen waarborgen willen wij u
verzoeken om uw bedrijfsinformatie te controleren in het handelsregister.

Zoals u misschien weet is het verplicht als onderneming ten alle tijden de juiste
bedrijfsinformatie te hebben in het handelsregister.

Op basis van een steekproef voeren wij vaak controles uit. Mocht het blijken dat
de bedrijfsinformatie niet actueel is riskeert u een boete.

Naast de boete zijn wij ook verplicht een melding te maken bij de Belastingdienst. Dit kan
gevolgen hebben voor uw onderneming.

U kunt daarom via hier uw bedrijfsinformatie controleren en indien nodig
aanpassen.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,
***************
KVK Nederland
Handelsregister & Inschrijvingen

Valse e-mail