088 - 7867372
Let op (5/5): Valse sms douanekosten Sinds 09:22 | 30 aug 2023

Informatie bericht ontvangen

Knab Bank

Van: *****@******
Onderwerp: Informatie bericht ontvangen
Datum: 17 juli 2023 om 10:44:41 CEST
Aan:*****@*****

Beste klant,

Knab controleert of bedrijven die zijn ingschreven in het handelsregister nog actief zijn.
Dit doen we omdat het handelsregister een weergave moet zijn van de actuele en actieve
ondernemingen in Nederland.

Uit gegevens van de Belastingdienst blijkt dat uw inschrijving in dit bestand niet (meer) voorkomt
als actieve onderneming. Dit is voor Knab het signaal dat wij uw onderneming in het
handelsregister kunnen uitschrijven. Is dit inderdaad het geval? Dan hoeft u niets te doen, Knab
schrijft uw onderneming over c.a. 5 werkdagen uit. U ontvangt daarvan een bevestiging.

Bent u van mening dat uw onderneming nog wel actief is? Dan verzoeken wij u binnen 3 werkdagn
na dagtekening van dit bericht je actuele gegevens bij te werken. Op basis van een aantal
vastgestelde criteria wordt dan door Knab beordeeld of er sprake is van een actieve onderneming.

Overzicht (Link)        Meer info (Link)

Naar Mijn Knab (Link)

Meer informatie over de criteria waaraan een actieve onderneming moet voldoen kunt u vinden op
www.*****.nl

Hoogachtend,
Databeheer

Valse e-mail