Informartie gegevens

DigiD

Van: DigiD
Datum: 7 juli 2022 om 08:56:04 CEST
Aan: ***********@**************
Onderwerp: Informartie gegevens

Uw gegevens zijn incompleet

Uit onze klantinformatie is gebleken dat de persoonsgegevens gekoppeld aan dit emailadres: ***************@*********
onvolledig zijn ingediend.
Het is essentieel voor instanties en gemeentes om uw volledige gegevens bij ons op te kunnen vragen indien nodig.
Wij verzoeken u daar om zo spoedig mogelijk uw contactgegevens bij te werken.

Scan de onderstaande QR-code met de camera van uw smartphone om doorverwezen te worden om uw profielgegevens
bij te werken

Na het voltooien van de aanvraag zijn uw gegevens weer volledig bijgewerkt.
Let op!: Uw aanvraag dient voor Vrijdag 14 juli 2022 te zijn ingediend.

(QR Code)

Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

*************************

Valse e-mail