[Info] U ICS Cards gegevens dienen te verlopen.

ICS

Van: international card service
Verzonden: vrijdag 29 oktober 2021 07:05
Aan: ********@********
Onderwerp: [Info] U ICS Cards gegevens dienen te verlopen.

Geachte kaarthouder,

International Card Services vindt fraudepreventie erg belangrijk. Om fraude te
voorkomen, voeren we dan ook regelmatig de nodige controles uit. Uit controle is
gebleken dat er mogelijk geprobeerd is om misbruik te maken van uw creditcard. Om
veiligheidsredenen zijn we dan ook verplicht uw creditcard beperkt te houden voor
gebruik. De beperking kan worden opgeheven door uw identiteit te verifiëren.

Helaas moeten we u mededelen dat uw creditcard binnen 48 uur na ontvangst van
deze e-mail om veiligheidsredenen moet worden geblokkeerd als u uw identiteit niet
op tijd verifieert.

We adviseren u zo spoedig mogelijk de verificatie-procedure te voltooien om weer
direct gebruik te kunnen maken van uw creditcard zonder beperkingen.

Onthoud wel dat u alle vragen zo precies mogelijk hoort in te vullen, zodra er sprake is
van onjuist ingevulde gevens wordt uw creditcard permanent geblokkeerd.

U kunt via ****(Link)  u verificatie procedure starten.

We hopen u voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

International Card Services B.V.

Valse e-mail