[Info] Controle onmtrent uw zorgverzekering teruggave.

Mijn Overheid

Van: ****@****
Datum: 22 november 2022 om 03:05:47 CET
Aan: ****@****
Onderwerp: [Info] Controle onmtrent uw zorgverzekering teruggave.

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw

Bij controle omtrent uw zorgverzekering hebben wij
geconstateerd dat u in aanmerking komt
voor een terugbetaling. De teruggave van uw ziektekosten
‘zorgverzekeringswet’
kunt uw berekenen via onze website.
Dit bericht is belangerijk voor u en word verzocht
(binnenkort) actie te
ondernemen.

Bezoek je berichtbox:

Berichtbox (link)

Met vriendelijke groet,
MijnOverheid

Valse e-mail