Let op: ‘Marktplaatskopers’ hengelen naar geheime bankcodes Sinds 14:41 13 mei 2019

INCASSO: Onderwerp: Aankondiging van gerechtelijke dagvaarding inzake uw openstaande schuld

Deurwaarder

Van: Incasso **** incasso-*******@****k.com
Datum: 11-01-19 02:59 (GMT+01:00)
Aan:
Onderwerp: Aankondiging van gerechtelijke dagvaarding inzake uw openstaande schuld

Trouble viewing this email? See the Web version

Geachte heer/mevrouw,

Ons kantoor heeft al geruime tijd een vordering op u uitstaan inzake uw schuld bij onze opdrachtgever Enquetes **** Ltd., u heeft tot op heden nog geen betaling gedaan en daarom zijn wij genoodzaakt u nu te gaan dagvaarden.
U heeft op 12-08-2017 meegedaan aan een enquete van onze opdrachtegever waarbij u een iPad 3 kon winnen, de kosten van deelname a EUR 0.99 heeft u niet betaald.
De Nederlandse incassowet schrijft voor dat wij voordat we u kunnen gaan dagvaarden nog 1 maal moeten aanmanen en de kans moeten geven om te betalen. Als u alsnog tot betaling overgaat zullen we u niet gaan dagvaarden en brengen we ook de kosten van de gerechtelijke procedure niet in rekening bij u. De kosten van een gerechtelijke procedure zal een paar honderd euro kosten, ook zal onze gerechtsdeurwaarder dan eventueel beslag leggen op uw inkomen en/of (ont-)roerende goederen.

Hoofdsom: EUR 0.99
Wettelijke handelsrente: EUR 2.03
Wettelijke incassokosten: EUR 40.00
Totaal: EUR 43.02

U dient de vordering uiterlijk vandaag, 11-01-2019, te voldoen als u een gerechtelijke procedure en de daarbij behorende kosten wilt voorkomen.

U kunt uw betaling overmaken aan ons kantoor onder de volgende bankgegevens:
IBAN: GB63REVO00*******2567932
Ten name van: IC ***********
Omschrijving: Algehele voldoening dossier *******
Onder alle reserves verblijvende,

Hoogachtend,
Hoofd incasso-jurist, afdeling debiteuren
*****
****
***** Amsterdam

| This email was sent to ******* by Incasso **** (incasso-*******@****k.com). To ensure that you continue receiving our emails, please add us to your address book or safe list. Click here to remove yourself from this mailing list.

Valse e-mail