Incasso-betaling aan ******** DIGITAL B.V.

Knab Bank

Van: KNAB
Datum: 16-10-20 02:56 (GMT+01:00)
Aan: *********@**********
Onderwerp: Incasso-betaling aan ******* DIGITAL B.V.

Geachte relatie,

Op uw verzoek ontvangt u onderstaande bevestiging van uw verzoek om toestemming te
verlenen aan derden voor een periodieke afschrijving van uw betaalrekening.

Incassant ********* DIGITAL B.V.
Omschrijving ************* KENMERK ******** ********* VVD
Machtigings kenmerk ************

Is de afschrijving niet terecht? Dan kunt u deze via
https://**********/******** (Link) terugboeken.
Let op, u heeft hiervoor uw Cardreader nodig.

Controleer de betaling direct, hiermee voorkomt u dat er onterecht een afschrijving
plaats vindt op uw betaalrekening.

Met vriendelijke groet,

****** ***********
Knab Bank – Internet Bankieren

Valse e-mail