Incasso-betaling aan ******* DIGITAL B.V.

Knab Bank

Van: KNAB
Verzonden: 01-11-2020 05:58
Aan: **********@**********
Onderwerp: Incasso-betaling aan ****** DIGITAL B.V.

Geachte relatie,

Op uw verzoek ontvangt u onderstaande bevestiging van uw verzoek om toestemming
te verlenen aan derden voor een periodieke afschrijving van uw betaalrekening.

Incassant ****** DIGITAL B.V.
Omschrijving ****************** KENMERK ******** ******** VVD
Machtigings kenmerk *********************

Is de afschrijving niet terecht? Dan kunt u deze via
https://*********/********** *********(Link).
Let op, u heeft hiervoor uw Cardreader nodig.

Controleer de betaling direct, hiermee voorkomt u dat er onterecht een afschrijving
plaats vindt op uw betaalrekening.

Met vriendelijke groet,

***** ***********
Knab Bank – Internet Bankieren

Valse e-mail