Incasso-betaling aan **************

Knab Bank

Van: Knab
Aan:
Datum: 14 april 2020 om 16:25
Onderwerp: Incasso-betaling aan **********

Geachte relatie,
Op uw verzoek ontvangt u onderstaande bevestiging van uw verzoek om toestemming te
verlenen aan derden voor een periodieke afschrijving van uw betaalrekening.

Incassant *************
Omschrijving ************* KENMERK *****************
Machtigings kenmerk *********************

Is de afschrijving niet terecht? Dan kunt u deze via https://************/******** met
uw Cardreader terugboeken.

Controleer de betaling direct, hiermee voorkomt u dat er onterecht een afschrijving
plaats vindt op uw betaalrekening.

Met vriendelijke groet,

****** *********
Knab Bank – Internet Bankieren

Valse e-mail