Let op: Scan geen QR-code van onbekenden! Sinds 12:35 19 jun 2019

INCASSO: AANKONDIGING TOT OPENBARE VERKOOP EN DAGVAARDING

Overig

Van: Dwangbevelen – Incasso
Datum: wo, 16 jan. 2019 05:23
Naar:
CC:
Onderwerp:Aankondiging tot openbare verkoop en dagvaarding

Trouble viewing this email? See the Web version

Geachte heer/mevrouw,

Ons kantoor heeft al geruime tijd een vordering op u uitstaan inzake uw
schuld bij onze opdrachtgever E******* ****, u heeft tot op heden nog
geen betaling gedaan en daarom zijn wij genoodzaakt u nu te gaan
dagvaarden en beslag te gaan leggen op uw (on-)roerende goederen,
inkomsten en/of loon en spaartegoeden.

U heeft op 12-08-2017 meegedaan aan een enquete van onze opdrachtegever
waarbij u een iPad 3 kon winnen, helaas heeft u niet gewonnen maar u bent
de inschrijfkosten wel verschuldigd. De kosten van deelname a EUR 0.99
heeft u niet tijdig betaald en daarom zijn deze nu vermeerderd met de
wettelijke incassokosten en handelsrente.

Wij hebben een kortgeding bij de rechtbank, sectie kanton, laten inplannen
teneinde het beslag op uw inboedel en bankrekening.
Onze gerechtsdeurwaarder heeft de mogelijkheid tot het veiligstellen van uw
inboel voordat de zitting aanvangt, dit betekent dat wij uw inboel meenemen
naar een opslagpunt op uw kosten en zodra de uitspraak door de griffie is
toegezonden per openbare veiling verkocht zal worden. Dit conservatoir
beslag dient om te voorkomen dat u, uw inboel bijvoorbeeld zelf verplaatst,
verkoop of schenkt.
De gerechtsdeurwaarder zal bij geen betaling de dagvaarding aan u
betekenen voor dat de zitting aanvangt, de zitting staat gepland op vrijdag
18 januari om 10:30 bij de sectie kanton van de rechtbank.

Dossiernummer: 8***893

Hoofdsom: EUR 0.99
Wettelijke handelsrente: EUR 2.11
Wettelijke incassokosten: EUR 40.00
Uitbrengen van dagvaarding: EUR 81.83
Betekening van vonnis: EUR 78.75
Aanzegging per exploot: EUR 64.74
Beslag op roerende zaken: EUR 107.63
Aanslag biljetten voor aankondiging openbare verkoop: EUR 80.97
Executoriale openbare verkoop van roerende zaken: EUR 283.36
Griffierecht natuurlijk persoon rechtbank: EUR 81.00

Totaal: EUR 821.38
LAATSTE KANS TOT MINNELIJKE BETALING TEGEN FINALE KWIJTING:

Wij stellen u nog eenmaal in de gelegenheid om tegen finale kwijting de
vordering te voldoen, wanneer u VANDAAG een bedrag terhoogte van EUR
100.00 voldoet zullen we de procedure niet doorzetten en alle andere (nu nog
niet gemaakte) proceskosten niet in rekening brengen.|

Om tegen finalekwijting deze vordering te voldoen dient u te
reageren op deze e-mail, een van onze juristen zal u dan instructies
geven tot betaling. Enkel door te reageren op deze e-mail kunt u de
verdere stappen voorkomen!

Onder alle reserves verblijvende,
Hoogachtend,

Hoofd incasso-jurist, afdeling debiteuren

| This email was sent to mail to: *********@******.nl) by Dwangbevelen – Incasso Collection (kantoor-dagvaardingen- To ensure that you continue receiving our emails, please add us to your address book or safe list. Click here to remove yourself from this mailing list.|

Incasso

Valse e-mail