Let op (1/4): Valse e-mail FedEx Sinds 15:55 | 22 mei 2023

Incasseren teruggave

Mijn Overheid

Van:Berichtenbox
Verzonden: woensdag 25 augustus 2021 03:39
Aan:*******@********
Onderwerp: Incasseren teruggave

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw,

Er staan documenten voor u klaar in de Berichtenbox omtrent een
belastingteruggave van €970,00.

Naar aanleiding van dit bericht willen wij u verzoeken direct actie te
ondernemen, dat kan via de Berichtenbox.

** **** ** Berichtenbox(Link) 

Dit bericht is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
MijnOverheid

Valse e-mail