Incassant weigeren

ABN AMRO

Van: ABN AMRO
Datum: 22 september 2021 07:11:39 CEST
Aan: *******@*********
Onderwerp: Incassant weigeren
Antwoord aan:

Incassant weigeren

Geachte heer/mevrouw ***********,

Na meerdere meldingen in uw mail omgeving te hebben ontvangen willen wij u erop attenderen
dat u een derde partij gemachtigd heeft om periodiek geld van uw rekening af te trekken. Deze
incassatie vindt over enkele dagen voor het eerst plaats. U ontvangt dit bericht zodat u kunt
controleren of het terecht is.

Is deze machtiging niet terecht ?

Klik dan ****(Link) om de incassant te weigeren en te storneren in uw onlineomgeving. Wij raden u aan
dit zo spoedig mogelijk te doen.

Met vriendelijke groet,

Afdeling particulieren

ABN AMRO

Valse e-mail