IDIN: online identificeren / IDIN methode instellen

ICS

Van: International card services
Verzonden: dinsdag 14 juni 2022 11:06
Aan: *******@*********
Onderwerp: IDIN: online identificeren

Geachte heer/mevrouw,

Door de toenemende digitale dienstverlening hebben bedrijven en instellingen een groeiende
behoefte aan zekerheid over de identiteit van online klanten en gebruikers. Met iDIN kan een
klant zijn identiteit bevestigen. Consumenten kunnen het aantal accounts dat zij gebruiken fors
terugbrengen met iDIN. Daardoor vergeten ze minder vaak wachtwoorden en zijn ze verzekerd
van een veilig inlogmiddel. Ook hoeven ze minder vaak gegevens te verstrekken. Voor
acceptanten scheelt dit tijd, mankracht en papierwerk en verhoogt het de conversie.

Kortom:
een efficiencyslag in online identificeren, met oog voor gebruikersgemak, return on investment
en steeds strenger wordende veiligheids- en privacy-eisen vanuit de wetgever.

Makkelijk en veilig identificeren en inloggen: U dient een iDIN-overeenkomst af te sluiten
met betrekking tot een identificatie procedure genaamd: Digital ******* ******* ******* (****) (Link) ,
die een beveiligd online omgeving aanbiedt aan al onze bestaande klanten.

Start ****** *********** (Link)

Log in via de bovenstaande button en identificeer uzelf.
U geeft zelf de opdracht aan uw bank voor het verstrekken van de gegevens die nodig zijn om u
bij ons te identificeren. U houdt daarmee volledige controle over welke gegevens aan
welke partij worden verstrekt. Per organisatie kunnen die gegevens verschillen. Zo kan uw
bank, de zogeheten issuers (International card services), op verzoek een bevestiging
vragen voor het leveren van uw naam, woonadres en het bevestigen van uw
leeftijd.

iDIN is in principe direct beschikbaar voor alle klanten met internetbankieren. Er zijn echter
verschillen per bank. Klik op de bovenstaande button om te worden doorverwezen!
Let op! Als u niets doet, eindigt onze overeenkomst en komen uw Card(s) in een ’tijdelijke’ blokkade
te staan.

Voor de opzegging geldt een opzegtermijn van twee maanden. Als wij in deze periode niets van
uw horen, eindigt uw overeenkomst met ons op 28 augustus 2022.
Daarna heeft *** **** geen overeenkomst meer met ons en kunnen wij u Card(s) niet meer
voor u deblokkeren. Als u daarna nog een Card van ons wilt gebruiken, moet u een nieuwe card bij
ons aanvragen. Ook daarvoor is het nodig dat u alle gegevens van uzelf aan ons doorgeeft.
Rond de online procedure af en geniet als voorheen van al onze diensten en privileges die wij u
als klant aanbieden.

Bij voorbaat dank aan uw medewerking,

Met vriendelijke groet,
International Card Services BV

****** *** *********
Manager Services

Valse e-mail