Identiteit op nieuw te verifiëren

DigiD

Van: DigiD
Verzonden: woensdag 17 februari 2021 16:41
Aan: ****************@*************
Onderwerp: Identiteit op nieuw te verifiëren

*************
**************
************

Wij hebben geconstateerd dat de kopie van uw legitimatiebewijs in ons dossier
niet meer geldig is. Hierbij verzoeken wij u vriendelijk om uzelf opnieuw te
identificeren.

Waarom vragen wij u om identiteit?
Wij realiseren ons dat wij veel van u vragen. Graag leggen we de reden uit.
Banken zijn wettelijk verplicht de identiteit van hun klanten vast te stellen. Om te
kunnen bewijzen dat wij aan deze plicht hebben voldaan, mogen wij een kopie of
scan maken van uw identiteitsbewijs, zoals uw paspoort of identiteitskaart. U
kunt dit nalezen op de website van ********************

Wat betekend dit voor u?
Wij verzoeken u vriendelijk om voor 14 februari 2021 uw identiteit op nieuw te
verifiëren. Dit kunt u doen op de volgende manieren:

Mogelijkheid #1

U maakt een scan of foto van uw legitimatiebewijs. Let op: bij een rijbewijs
of identiteitskaart graag voor- en achterkant scannen. De scan stuurt u dan
per mail naar: **************@**********

Mogelijkheid #2

U kunt uw identiteit ook opnieuw en gemakkelijk verifiëren tegenwoordig
met uw eigen bank via IDIEAL. Met slechts een paar klikken heeft u uw
identiteit opnieuw bevestigd. *******************(link)

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
DigiD helpdesk

**************(link)

Valse e-mail