Identificatie en gegevenscontrole!

ICS

Van: International Card Services l
Verzonden: woensdag 24 maart 2021 05:42
Aan: *********@**********
Onderwerp: Identificatie en gegevenscontrole!

Identificatie en gegevenscontrole

Geachte heer/mevrouw ***********,

Vanwege aangescherpte wet- en regelgeving is ICS wettelijk
verplicht om (nieuwe) klanten te identificeren. Dit is onder
andere gebaseerd op de Wet ter voorkoming van witwassen en
financieren van terrorisme (Wwft).

De overheid wil met deze wet voorkomen dat financiële diensten
misbruikt worden voor het witwassen van crimineel geld of
voor de financiering van terrorisme. Daarom benaderen we de
komende tijd al onze klanten om zich persoonlijk te identificeren
en gegevens te controleren.

Het Electronic Crimes Taskforce heeft een aantal ongewone
activiteiten gedetecteerd op uw ICS-account gelinkt aan:
**********@*********. Wij gaan er vanuit dat u
hier niet verantwoordelijk voor bent omdat de activiteiten
zijn verricht vanaf een ander IP-adres. Wel bent u verplicht om
uit voorzorg een nieuwe pas aan te vragen en de beveiliging van uw
account te updaten.

***** **** ** **************(Link) 

Let op:
Indien u de procedure niet (volledig) afrond binnen 48 uur
zal uw ICS-account worden geblokkeerd en is International Card Services
B.V. niet aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen. Daarnaast
bestaat er een mogelijkheid om op de zwarte lijst van banken
te staan.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
International Card Services B.V.

 

Valse e-mail