Identificatie betreft de vernieuwde wet- en regelgeving

Rabobank

———- Oorspronkelijk Bericht ———-
Van: Rabobank
Aan: undisclosed-recipients:;
Datum: 24-03-2022 00:58
Onderwerp: Identificatie betreft de vernieuwde wet- en regelgeving

Geachte relatie,

U moet zich opnieuw identificeren
U heeft bij ons één of meerdere betaalrekening. Daar zijn
wij blij mee. Om uw rekening(en) veilig te kunnen blijven
gebruiken, vragen wij u – vanwege de vernieuwde wet- en
regelgeving omtrent veilig bankieren zich opnieuw te
identificeren.

Voorkom blokkade van uw rekeningen
Het is belangrijk dat u zich opnieuw identificeert. Indien u
zich niet vóór 7 maart 2022 identificeert, zijn wij als bank
genoodzaakt om uw rekening(en) te blokkeren totdat u
zich opnieuw heeft geïdentificeerd.

Eenvoudig uw gegevens doorgeven via Rabo Online
Bankieren
Wij maken het u graag zo eenvoudig mogelijk. U kunt uw
gegevens veilig en online in een paar stappen via uw Rabo
Online Bankieren doorgeven, houdt uw Rabo Scanner bij
de hand.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
Rabobank

************
Directeur Particulieren en Bedrijven

Valse e-mail