Let op (1/5): Vals sms-bericht KPN Sinds 14:38 | 6 feb 2023
Let op (5/5): Valse e-mail FedEx Sinds 15:55 | 9 jan 2023

ICS – Wijziging

ICS

Van: ICS
Datum: 03-01-2023 10:53 (GMT+01:00)
Aan: ********@********
Onderwerp: ICS – Wijziging

Beste klant,

Uit onze administratie is gebleken dat u de “twee-factor authenticatie” nog niet heeft
geactiveerd. Deze beveiligingsmethode is vanaf 20 November 2022 ingegaan zodat we
de veiligheid van onze klanten nog beter
kunnen waarborgen tegen fraude.

Jaarlijks voeren wij onderzoek uit naar het veiligstellen en het waarborgen van onze
klanten hun persoons- en contactgegevens. Bij het onderzoek dat we doen naar onze
klanten, vragen en controleren we uw persoons-
en contactgegevens. Wij verzoeken u ook daarom de “twee-factor authenticatie” in te
stellen, mocht u dit nog niet voor 1 Jan 2023 te hebben voldaan dan kunt u geen
gebruik meer maken van uw Mijn ICS account
tot dat u dit wel gedaan heeft.

Wij gaan heel zorgvuldig om met alle klantgegevens die wij ontvangen.

Klik op bijwerken
om doorverwezen te worden naar de ”twee-factor authenticatie” en vul alles naar
behoren in:

Bijwerken (Link)

Beëindigen voorkomen?

Valideer uw gegevens voor 1 Jan 2022
Als u uw gegevens controleert en aanvult voor de bovengenoemde datum, dan kunt u
onze overeenkomst
nog behouden.
U kunt uw Card(s) enkele minuten nadat u dit heeft gedaan, weer gebruiken!
Als u niets doet, eindigt onze overeenkomst en komen uw Card(s) in een ’tijdelijke’
blokkade te staan.

Voor de opzegging geldt een opzegtermijn van twee maanden. Als wij in deze periode
niets van uw horen,
eindigt uw overeenkomst met ons op 6 Jan 2023. Daarna heeft u geen overeenkomst
meer met ons en kunnen wij u Card(s) niet meer voor u deblokkeren.

Als u daarna nog een Card van ons wilt gebruiken, moet u een nieuwe card bij ons
aanvragen.
Ook daarvoor is het nodig dat u alle gegevens van uzelf aan ons doorgeeft. Werk nu uw
persoonlijke gegevens
bij en geniet van al onze privileges die wij u als klant aanbieden.

Bij voorbaat dank aan uw medewerking,

Met vriendelijke groet,

International Card Services

Afdeling Account Management

Valse e-mail