Let op: Scan geen QR-code van onbekenden! Sinds 12:35 19 jun 2019

ICS : Veiligheidsvoorschrift 2018

ICS

Van: International Card Servies B.V.
Verzonden: vrijdag 28 december 2018 16:06
Aan:
Onderwerp: Veiligheidsvoorschrift 2018

Veiligheidsvoorschrift 2018

Geachte heer/mevrouw Xxxxx,

Uit veiligheidsvoorzieningen is International Card Services BV (ICS) verplicht minimaal 1 keer
per jaar de gegevens van al haar klanten bij te werken op haar hoofdservers. Echter is uit onze
laatste server update gebleken dat uw klantgegevens gekoppeld aan het emailadres:
nog niet gecontroleerd zijn voor dit jaarlijkse Europese
veiligheidvoorschrift

Uit voorzorgsmaatregel heeft ICS tijdelijk uw account in haar beveiligde internet omgeving
geplaats totdat onze servers vermelden dat uw huidige gegevens weer gevalideerd &
gecontroleerd staan vermeld. Wij willen u erop attenderen dat nalatigheid van deze procedure
tot vervelende consequenties kan leiden voor het gebruik van uw Mijn ICS Online account.

Wilt u uw klantgegevens niet controleren? Dan is ICS verplicht binnen 5 werkdagen uw Mijn
ICS Online account in een complete beperking te plaatsen totdat er fysiek contact wordt
opgelegd met een van onze medewerkers in ons filiaal. Om uw Mijn ICS Online account
uit onze beveiligde internet omgeving te halen dient u een verificatie formulier op te vragen via
de beveiligde internetpagina van International Card Services BV

Let op: voordat u deze formulieren opvraagt wilt ICS haar klanten erop attenderen dat alle
ingevulde gegevens precies in overeenkomst moeten komen met de huidige klantgegevens
die momenteel staan vermeldt in het hoofdsysteem van (ICS).

De verificatiekoppeling verloopt na 24 uur. Verifieer uw account zo snel mogelijk
Als de koppeling verloopt, moet u een nieuwe activeringskoppeling aanvragen.

{Beveiligde internet omgeving: jaarlijks veiligheidsvoorschrift opvragen}

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over de huidige zaken.
ICS wilt haar cliënten alvast bedanken voor het mee werken van deze veiligheidsprocedure.
Met vriendelijke groet,
International Card Services BV

Dit is een automatisch gegenereerd bericht.

Dit bericht is verzonden door International Card Services BV, statutair gevestigd aan de , ingeschreven in het Handelsregister Amsterdam onder nummer
This message has been sent by International Card Services BV, which has its seat at , the Netherlands, and is registered in the Commercial Register of Amsterdam under number .

Valse e-mail