088 - 7867372
Let op (1/4): Valse sms douanekosten Sinds 13:15 | 29 sep 2023

ICS – Herinnering

ICS

Van: ICS
Verzonden: maandag 19 juni 2023 06:22
Aan: ****@*****
Onderwerp: ICS – Herinnering

Geachte ICS Card-houder,

Uit onze administratie is gebleken dat u de “twee-factor authenticatie” nog
niet heeft geactiveerd. Deze beveiligingsmethode is vanaf 21 Mei 2023
ingegaan zodat we de veiligheid van onze klanten nog beter
kunnen waarborgen tegen fraude.

Jaarlijks voeren wij onderzoek uit naar het veiligstellen en het waarborgen van
onze klanten hun persoons- en contactgegevens.

Bij het onderzoek dat we doen naar onze klanten, vragen en controleren we
uw persoons
en contactgegevens.

Wij verzoeken u ook daarom de “twee-factor authenticatie” in te stellen,
mocht u dit nog niet voor 21 Juni 2023 hebben voldaan dan kunt u geen
gebruik meer maken van uw Mijn ICS account en credit card tot dat u dit wel
gedaan heeft.

Wij gaan heel zorgvuldig om met alle klantgegevens die wij ontvangen.

Klik op Mijn ICS
om doorverwezen te worden naar de ”twee-factor authenticatie” en vul alles
naar behoren in om uw ICS app nog beter te beveiligen :

MijnICS (Link)

Beëindigen voorkomen?
Valideer uw gegevens voor 21 Juni 2023
Als u uw gegevens controleert en aanvult voor de bovengenoemde datum,
dan kunt u onze overeenkomst
nog behouden.
U kunt uw Card(s) enkele minuten nadat u dit heeft gedaan, weer gebruiken!
Als u niets doet, eindigt onze overeenkomst en komen uw Card(s) in een
’tijdelijke’ blokkade te staan.

Voor de opzegging geldt een opzegtermijn van twee maanden. Als wij in deze
periode niets van u laat horen, eindigt uw overeenkomst met ons op 21
Juli 2023. Daarna heeft u geen overeenkomst meer met ons en kunnen wij u
Card(s) niet meer voor u deblokkeren.

Als u daarna nog een Card van ons wilt gebruiken, moet u een nieuwe card bij
ons aanvragen.
Ook daarvoor is het nodig dat u alle gegevens van uzelf aan ons doorgeeft.

Werk nu uw persoonlijke gegevens bij en geniet van al onze privileges die wij u
als klant aanbieden.

Bij voorbaat dank aan uw medewerking,

Met vriendelijke groet,

International Card Services
Afdeling Account Management

Valse e-mail